Adresa e Re e Institucionit

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) ju njofton se ka ndryshuar vendndodhjen e ambienteve të punës. Tashmë na gjeni në adresën:

Rruga “Skerdilajd Llagami”, Nd.1, H.6, Tiranë.

Kontakt:
web: www.aida.gov.al
email: info@aida.gov.al
tel: 04 225 1001

BACK TO NEWS