Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), ju fton të bëheni pjesë e platformës dixhitale inovative “Macfrut Academy”.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), ju fton të bëheni pjesë e platformës dixhitale inovative “Macfrut Academy”.

Kjo platformë u drejtohet profesionistëve që synojnë eksplorimin e temave me interes global, në sektorin e fruta perimeve, me një fokus të veçantë në teknologjitë e reja dhe paketimin.e produkteve, duke shërbyer si një pikë kontakti ndërkombëtare.

Çdo subjekt i interesuar mund të regjistrohet pa pagesë dhe të aksesojë shërbimet e ofruara nga kjo platformë, e cila ofrohet në 4 gjuhë të ndryshme (italisht, anglisht, spanjisht dhe frëngjisht).

Për më shumë informacion, si edhe për tu regjistruar, ju ftojmë të klikoni në linkun https://academy.macfrut.com/.

BACK TO NEWS