AIDA publikon informacionin e plotë dhe të përditësuar mbi masat e marra për sektorin e turizmit dhe udhëtimit në Shqipëri

AIDA publikon informacionin e plotë dhe të përditësuar mbi masat e marra për sektorin e turizmit dhe udhëtimit në Shqipëri

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) në kuadër të situatës së krijuar prej pandemisë COVID-19, për t’ju ardhur në ndihmë bizneseve prezanton një përmbledhje me masat e marra për sektorin e turizimit dhe udhëtimit në Shqipëri. Në këtë përmbledhje prezantohen paketat financiare, aktet normative dhe masat përkatëse të ndërmarra nga Qeveria Shqiptare në sektorin e turizmit si pasojë e pandemisë COVID-19.

Për më shumë informacion klikoni linkun: MASAT E MARRA PËR SEKTORIN E TURIZMIT DHE UDHËTIMIT

Gjithashtu për t’u njohur me informacione të përditësuara në lidhje paketat financiare në ndihmë të biznesit, aplikimet për programet e mbështetjes së biznesit, projektet, nismat e tjera publike, si edhe lidhje e kontakte të rëndësishme vizitoni rubrikën: http://aida.gov.al/covid-19/

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

Tiranë, 06.07.2020.

BACK TO NEWS