Workshopi trajnues për bizneset e përzgjedhura në kuadër të projektit “Aftësi për Punësim të Qëndrueshëm dhe Rritje Ekonomike Gjithëpërfshirëse të Rajonit Ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi – Aftësi për Punë Shqipëri – Mali i Zi”

Sot, në ambientet e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA), u zhvillua workshopi trajnues për bizneset e përzgjedhura në kuadër të projektit “Aftësi për Punësim të Qëndrueshëm dhe Rritje Ekonomike Gjithëpërfshirëse të Rajonit Ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi – Aftësi për Punë Shqipëri – Mali i Zi”, Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali […]

Shtyhet Afati I Thirrjes Për Aplikim Për Biznese Punëdhënës Që Janë Të Interesuar Të Ofrojnë Trajnime Për Të Rinjtë (15-29 Vjeç) Dhe Gratë E Papuna Në Zonën E Bashkisë Shkodër, Bashkia Vau I Dejës Dhe Bashkia Malësi E Madhe

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve  (AIDA) në kuadër të zbatimit të projektit “Aftësi për Punësim të Qendrueshëm dhe Rritje Ekonomike Gjithëpërfshirëse të Rajonit Ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi – Aftësi për Punësim Shqipëri – Mal i Zi”, shpall thirrjen për të gjithë bizneset punëdhënës që janë të interesuar të ofrojnë trajnime në […]

Shtyhet afati I thirrjes për aplikim për të gjithë individët e papunë, të rinjtë (15 – 29 vjeç) dhe gratë në zonat e bashkisë shkodër, bashkia vau I dejës dhe bashkia malësi e madhe të aplikojnë për trajnime në punë.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) në kuadër të zbatimit të projektit “Aftësi për Punësim të Qendrueshëm dhe Rritje Ekonomike Gjithëpërfshirëse të Rajonit Ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi – Aftësi për Punësim Shqipëri – Mal i Zi”, shpall thirrjen për të gjithë të rinjtë që dëshirojnë të aplikojnë për trajnime pranë një […]

Thirrje për aplikim për biznese punëdhënës që janë të interesuar të ofrojnë trajnime për të rinjtë (15-29 vjeç) dhe gratë e papuna në zonën e bashkisë shkodër, bashkia vau I dejës dhe bashkia malësi e madhe

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve  (AIDA) në kuadër të zbatimit të projektit “Aftësi për Punësim të Qendrueshëm dhe Rritje Ekonomike Gjithëpërfshirëse të Rajonit Ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi – Aftësi për Punësim Shqipëri – Mal i Zi”, shpall thirrjen për të gjithë bizneset punëdhënës që janë të interesuar të ofrojnë trajnime në […]

Hapet thirrje për aplikim për të gjithë individët e papunë, të rinjtë (15 – 29 vjeç) dhe gratë në zonat e bashkisë shkodër, bashkia vau I dejës dhe bashkia malësi e madhe të aplikojnë për trajnime në punë.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) në kuadër të zbatimit të projektit “Aftësi për Punësim të Qendrueshëm dhe Rritje Ekonomike Gjithëpërfshirëse të Rajonit Ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi – Aftësi për Punësim Shqipëri – Mal i Zi”, shpall thirrjen për të gjithë të rinjtë që dëshirojnë të aplikojnë për trajnime pranë një […]

Social Media