AIDA, fton të gjitha sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme (NMVM), që operojnë në sektorin e lëkurë-këpucës, të plotësojnë pyetësorin për identifikimin dhe pëzgjedhjen e panaireve ndërkombëtare, me interes të lartë për pjesëmarrje.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), fton të gjitha sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme (NMVM), që operojnë në sektorin e lëkurë-këpucës, të plotësojnë pyetësorin për identifikimin dhe pëzgjedhjen e panaireve ndërkombëtare, me interes të lartë për pjesëmarrje. Qëllimi i pyetësorit është identifikimi dhe selektimi sa më efektiv i panaireve dhe eventeve ndërkombëtare, […]

AIDA, fton të gjitha sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme (NMVM), që operojnë në sektorin e tekstileve, të plotësojnë pyetësorin për identifikimin dhe pëzgjedhjen e panaireve ndërkombëtare, me interes të lartë për pjesëmarrje.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), fton të gjitha sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme (NMVM), që operojnë në sektorin e tekstileve, të plotësojnë pyetësorin për identifikimin dhe pëzgjedhjen e panaireve ndërkombëtare, me interes të lartë për pjesëmarrje. Qëllimi i pyetësorit është identifikimi dhe selektimi sa më efektiv i panaireve dhe eventeve ndërkombëtare, […]

THIRRJE “PËR APLIKIME PËR TË QENË PJESË E TRAJNIMEVE PËR UDHËRRËFYES TURISTIK KOMBËTAR PËR TË RINJTË TË MOSHËS (15 – 29 VJEÇ) DHE GRA, TË PAPUNË, NË ZONAT E BASHKIVE SHKODËR, VAU I DEJËS DHE MALËSI E MADHE”

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), në kuadër të zbatimit të projektit “Aftësi për Punësim të Qendrueshëm dhe Rritje Ekonomike Gjithëpërfshirëse të Rajonit Ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi – Aftësi për Punësim Shqipëri – Mal i Zi”, shpall thirrjen për të gjithë të rinjtë të grupmoshës 15-29 vjeç, të papunë, dhe gra […]

AIDA, fton të gjitha sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme (NMVM), që operojnë në sektorin e bujqësisë, të plotësojnë pyetësorin për identifikimin dhe pëzgjedhjen e panaireve ndërkombëtare, me interes të lartë për pjesëmarrje.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), fton të gjitha sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme (NMVM), që operojnë në sektorin e bujqësisë, të plotësojnë pyetësorin për identifikimin dhe pëzgjedhjen e panaireve ndërkombëtare, me interes të lartë për pjesëmarrje. Qëllimi i pyetësorit është identifikimi dhe selektimi sa më efektiv i panaireve dhe eventeve ndërkombëtare, […]

Ftesë për shprehje interesi për pjesëmarrje në panairin Mac Fruit, datë 08-10 maj 2024

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), po planifikon pjesëmarrjen për herë të dytë në një nga panairet më të rëndësishëm të sektorit të fruta-perimeve dhe bimëve aromatike dhe medicinale, “MACFRUT 2024”, i cili do të zhvillohet në Rimini, Itali, në datat 08-10 Maj 2024. Stenda shqiptare është planifikuar të përfaqësohet nga një numër i […]

 𝐀𝐈𝐃𝐀 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐯𝐢𝐳𝐢𝐭𝐚 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐞𝐬𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐞̈𝐫 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢𝐭 “𝐀𝐟𝐭𝐞̈𝐬𝐢 𝐩𝐞̈𝐫 𝐩𝐮𝐧𝐞̈𝐬𝐢𝐦 𝐭𝐞̈ 𝐪𝐞̈𝐧𝐝𝐫𝐮𝐞𝐬𝐡𝐞̈𝐦 𝐝𝐡𝐞 𝐫𝐫𝐢𝐭𝐣𝐞 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐤𝐞 𝐠𝐣𝐢𝐭𝐡𝐞̈𝐩𝐞̈𝐫𝐟𝐬𝐡𝐢𝐫𝐞̈𝐬𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐫𝐚𝐣𝐨𝐧𝐢𝐭 𝐧𝐝𝐞̈𝐫𝐤𝐮𝐟𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐭𝐞̈ 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐞̈𝐫𝐢𝐬𝐞̈ 𝐝𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐙𝐢”

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), në kuadër të zbatimit të projektit “Aftësi për punësim të qëndrueshëm dhe rritje ekonomike gjithëpërfshirëse të rajonit ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi”, zhvilloi vizita monitoruese në ambientet e 6 subjekteve në Bashkinë Shkodër dhe Vaut të Dejës: Meliha Zyberaj; Gabriel Tour Sh.p.k, Stela Toska, Natyra ime, […]

AIDA, fton të gjitha sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme (NMVM), që operojnë në sektorin e agropërpunimit, të plotësojnë pyetësorin për identifikimin dhe pëzgjedhjen e panaireve ndërkombëtare, me interes të lartë për pjesëmarrje.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), fton të gjitha sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme (NMVM), që operojnë në sektorin e agropërpunimit, të plotësojnë pyetësorin për identifikimin dhe pëzgjedhjen e panaireve ndërkombëtare, me interes të lartë për pjesëmarrje. Qëllimi i pyetësorit është identifikimi dhe selektimi sa më efektiv i panaireve dhe eventeve ndërkombëtare, […]

AIDA fton të gjitha sipërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM), që operojnë në sektorin e IT, të plotësojnë pyetësorin për identifikimin dhe pëzgjedhjen e panaireve ndërkombëtare, me interes të lartë për pjesëmarrje.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), fton të gjitha sipërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM), që operojnë në sektorin e IT, të plotësojnë pyetësorin për identifikimin dhe pëzgjedhjen e panaireve ndërkombëtare, me interes të lartë për pjesëmarrje. Qëllimi i pyetësorit është identifikimi dhe selektimi sa më efektiv i panaireve dhe eventeve ndërkombëtare, […]

Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, Znj. Laura Plaku (Saro), mori pjesë në Mbledhjen e Këshillit të Investimeve, ku u diskutua mbi “Programin e Reformave Ekonomike 2024-2026”.

Më datë 15 Dhjetor 2023, Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, Znj. Laura Plaku (Saro), mori pjesë në Mbledhjen e Këshillit të Investimeve, ku u diskutua mbi “Programin e Reformave Ekonomike 2024-2026”. Konsultimi i këtij dokumenti me përfaqësuesit e biznesit, sa i përket reformave të planifikuara është me rëndësi dhe krijon baza të qëndrueshme për arritjen e […]

Shërbimi Aftercare pranë AIDA-s zhvillon takime pranë kompanive me kapital italian

Shërbimi Aftercare pranë AIDA-s zhvillon takime pranë kompanive me kapital italian Më datat 14 dhe 15 Dhjetor, shërbimi Aftercare pranë AIDA-s zhvilloi takimet përmbyllëse për vitin 2023, pranë kompanive me kapital Italian: AGIC, Software Engineering, Mabiel International, Duferco dhe Rework shpk, të cilat zhvillojnë aktivitetin në sektorë si ICT-BPO, energji, elektronikë dhe automotiv. Vizitat pranë […]

Social Media