Publikohet broshura “FactSheet: Sektori i Agrikulturës, Agroturizmit dhe Akuakulturës”

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) ju fton të shfletoni broshurën më të re online “FactSheet: Sektori i Agrikulturës, Agroturizmit dhe Akuakulturës” duke klikuar linkun: https://aida.gov.al/sq/te-reja-publikime/publikime/615-sektori-i-agrikultures-agroturizmit-dhe-akuakultures

Në këtë botim do të gjeni pasqyrën e Sektorit të Agrikulturës dhe nënsektorët e tij në Shqipëri, incentivat e qeverisë dhe informacion mbi marrjen e statusit të Investitorit Strategjik në këtë sektor.

BACK TO NEWS