Publikohet broshura “FactSheet: Sektori i ICT dhe BPO”

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) ju fton të shfletoni broshurën më të re online “FactSheet: Sektori i ICT dhe BPO” duke klikuar linkun: https://aida.gov.al/sq/te-reja-publikime/publikime/583-sektori-ict-dhe-bpo

Në këtë botim do të gjeni pasqyrën e Sektorit të ICT dhe BPO në Shqipëri dhe incentivat e qeverisë për investimet në këtë sektor.

BACK TO NEWS